Tag Archives: bao bì đựng trái cây

Bao bì đựng trái cây, thực phẩm

Bao bì đựng trái cây, thực phẩm

Bao bì đựng trái cây, thực phẩm là các loại bao bì màng ghép phức hợp, được tạo thành từ công nghệ ghép 2 hay nhiều lớp chất liệu bao bì khác nhau lại với nhau tạo thành một màng duy