Tag Archives: chất lượng bao bì

Bất cập trong ngành công nghiệp in bao bì

Bất cập trong ngành công nghiệp in bao bì

Trên thị trường nội địa, DN sản xuất bao bì trong nước hiện chỉ chiếm khoảng 30% thị phần, 70% còn lại do các DN nước ngoài nắm giữ. Trong khi, nếu xét về mặt số lượng, DN bao bì