Tag Archives: HP Inc

Thị phần máy tính của HP ngày càng giảm sút

Thị phần máy tính của HP ngày càng giảm sút

HP Inc là một trong hai công ty mới được tách ra từ Hewlett-Packard, với mảng kinh doanh chính là các sản phẩm phần cứng như máy tính và máy in. Với việc tách ra thành hai công ty, HP