Tag Archives: in ấn 3d

Công nghệ in 3D ứng dụng trong xây dựng

Công nghệ in 3D ứng dụng trong xây dựng

Ngày nay, với sự ứng dụng kĩ thuật, khoa học tiên tiến vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy chúng ta đã và đang tiếp cận một xu hướng công nghệ mới, ứng dụng công nghệ

Thay đổi cả thế giới với công nghệ in 3D

Thay đổi cả thế giới với công nghệ in 3D

Thay đổi cả thế giới với công nghệ in 3d Công nghệ này đang là xu hướng phát triển mới của khoa học công nghệ. Với việc cần thiết phải tạo mẫu nhanh chóng nên đa số các máy in 3D