Tag Archives: ngành in thế giới

Sự hình thành và phát triển ngành in

Sự hình thành và phát triển ngành in

Nghề in của Trung Quốc phát minh đã góp phần đẩy mạnh sự phát triển văn hoá trên toàn thế giới. Ngày nay, nghề in ấn càng hoàn thiện cùng với trình độ khoa học hiện đại. Vào thời Tây