Tag Archives: xử lý bản in

Tìm hiểu về bản in

Tìm hiểu về bản in

Hiện nay người ta ít khi đề cập đến bản in và quá trình xử lý bản in khi quyết định lựa chọn một hệ thống ctp. Hầu như mọi người đã quên mất rằng các bản in ctp và